Behandelovereenkomst

 Praktijk voor Voetreflex Therapie 

Behandelovereenkomst

De CAM-Therapeut/Pedicure aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord.

Beide zijn zich bewust dat:

•Uw CAM-Therapeut/Pedicure is aangesloten bij de FAGT/PROVOET en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org)/PROVOET-regelgeving(www.provoet.nl).

•Uw FAGT CAM-Therapeut/Provoet Pedicure heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.

•CAM-Therapeuten van de FAGT/Provoet Pedicures zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

•De FAGT CAM-Therapeut/Provoet Pedicure dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut/podotherapeut/pedicure, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

•De CAM-Therapeut/Pedicure verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.

•U de CAM-therapeut/Pedicure vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie/behandeling vrijwillig ondergaat.

•U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut/Pedicure te verstrekken.

•U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.

•U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

•U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut/Pedicure in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden voor de voetreflextherapie tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) en voor de pedicure behandelingen tot de klachtenfunctionaris van Solopartners (www.solopartners.nl) conform de WKKGZ.

•Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.

•Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut/Pedicure.

•De FAGT CAM-Therapeut/Pedicure de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.

•Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of per pin betaald kan worden.

•U de factuur voor voetreflextherapie na behandeling van uw CAM-Therapeut/Pedicure via email ontvangt..

 


ADRES


Siriusstraat 1

5721 XX Asten

OPEN


Di-Wo-Vr

9.00u tot 17.00u

SiteLock

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren