privay verklaring

Indien u akkoort gaat voor een behandeling ben ik verplicht om schriftelijk toestemming aan u te vragen om uw gegevens te verwerken.  Dit staat beschreven in de nieuwe privacywet die van kracht is gegaan op 25-5-2018.


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/uw pedicure, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Geboortedatum

·       Telefoonnummer

·       e-mailadres

·       Naam en telefoonnummer huisarts

·       Naam en telefoonnummer van specialist

·       Gezondheidsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zonnehuisasten.nl en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

•Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

•Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

In kaart brengen websitebezoek, Facebook, messenger en Whatsapp gebruik

De website van ’t Zonnehuis Asten gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij het maken van een online reservering wordt naar uw naam, e-mail, telefoonnummer en adres gevraagd. Deze data is veilig en versleuteld vastgelegd door Libersy. Het communiceren via Facebook, Messenger en Whatsapp vallen onder de privacyverklaring van de providers. Verder gaat ’t Zonnehuis Asten zorgvuldig om met de berichten die u stuurt.


Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar (indien van toepassing). Dit zijn:

•Uw naam, adres en woonplaats 

•uw geboortedatum

•de datum van de behandeling

•een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

•de kosten van het consult


’t Zonnehuis Asten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ADRES


Siriusstraat 1

5721 XX Asten

OPEN


Di-Wo-Vr

9.00u tot 17.00u

SiteLock

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren